Voorwaarden

Voorwaarden La Cappella

Wist je dat je voor je eigen workshop, cursus of training een WA bedrijfsverzekering moet afsluiten? Mocht jij of één van je deelnemers van je cursus schade veroorzaken dan bij jij verantwoordelijk hier voor. Dit staat ook in de voorwaarden.
Je bent ook zelf verantwoordelijk voor een diploma BHV indien dit voor jou en je organisatie wettelijk verplicht is!

Privacywetgeving vanaf 25 mei 2018

La Cappella is verplicht om zich vanaf 25 mei 2018 te houden aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Voor huurders geldt het volgende en is niet afwijkend dan voor 2018:
Voor de huur van ruimtes is het noodzakelijk dat je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres genoteerd worden en/of vastgelegd worden in een contract. Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden of voor andere doeleinden gebruikt worden.
De factuur wordt via de mail van ‘Zorglink’ gestuurd, afhankelijk van het contract, na afloop huur van één van de ruimtes, begin of eind van elke maand.
Met het ondertekenen van het contract en bevestiging van de huur via mail en/of telefoon geef je toestemming om deze gegevens te bewaren en de facturering via de mail te laten verlopen.